17 September 2016

Việt Nam hùng vĩ qua ống kính của 4 nhiếp ảnh gia


Phong cảnh thiên nhiên đất nước hiện ra muôn hình muôn vẻ

Tác giả Ngô Huy HòaTác giả Trần Năm Thương
Tác giả Lê Thế Thắng


Tác giả Huỳnh Phúc Hậu


Huỳnh Phúc Hậu cũng là người gắn bó với Chương trình truyền hình “S-Việt Nam” trong nhiều năm, khi thì trong vai trò hướng dẫn viên, lúc lại là cố vấn nhiệt tình của các nhóm sản xuất khi ghi hình ở các tỉnh phía Nam.Nguồn: Ngôi sao