15 May 2007

Hình ảnh "cúi xuống bầu trời" trên tuyến HN-SG

Đây là tuyến bay Hà Nội-Sài Gòn dọc đất nước hình chữ S của chúng ta.
 BỜ biển miền Trung với một hòn đảo khá lớn không rõ là đảo gì nữa? Ai biết xác nhận giùm.
Dải Trường Sơn với làn mây trắng phủ mờ.
 Ngoại ô Sài Gòn
 Sài gòn và dòng sông Sài gòn uốn khúc quanh co.
 Cuối cùng là các loại hộp diêm của khu đô thị Sài gòn.