14 July 2009

Đêm trắng ở Vĩnh Long

Sau bài viết Đêm trắng ở Seatle, hôm nay là vài hình ảnh "Đêm trắng ở Vĩnh Long". Quả là một chuyến tây du thú vị và vui vẻ. Cám ơn chủ nhà, anh Lâm Chiêu Đồng và anh Văn Quốc Thanh về sự đón tiếp nồng hậu và những món quà Vĩnh long ấm áp tình bè bạn.


Phong cảnh Văn Xương Các


Trong quán cafe Dòng sông xanh (Lâm Cúc-HS Lâm Chiêu Đồng-Thanh Chung-Anh Văn quốc Thanh)

Du khách nghiên cứu tranh xé dán trong xưởng vẽ.

Và chụp hình cùng tranh của HS Lâm Chiêu Đồng

Tứ Long du khách và chủ nhà LCD


Chuẩn bị tạm biệt Vĩnh Long sau một đêm trắng...