13 June 2014

Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng
Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóngChợt hoàng hôn về tự bao giờ?Hồ Trúc Bạch khi thành phố lên đèn