09 February 2015

Nhật Tân vào xuân sớm


Còn 10 ngày nữa mới đến Tết. Nghe nói hoa đào nở sớm, mình tính lên Nhật Tân kiếm cành đào về chơi Tết sớm. Sáng chủ nhật cùng cả đại gia đình lên viếng mộ ở Vĩnh Hằng, mời ông bà và cô em về ăn Tết. Chiều về mới phi lên Nhật Tân. Đường kẹt cứng, người xe như nước, xe người như nêm. Chiều tà mới tới vườn đào. Bạt ngàn hoa là hoa. Đỏ ối, hồng rực long lanh trong nắng chiều. Chiều muộn nên nhà vườn đã thu dọn vườn để ra về. Hỏi mua đào, họ dẫn vào vườn để chọn. Phần lớn hoa đã nở bung. Cũng còn một vài cành còn nụ nhưng không nhiều. Nếu cành nào nhiều nụ, nhà vườn kêu giá khá cao, từ 300K-400K. Những cành nở bung dĩ nhiên là không ai muốn chọn. Cũng vì trời đã tối sầm, mình ra về tay không. May mà không mua hoa, nếu mua cũng khó mà gọi taxi và có taxi thì cũng kẹt cứng trên đường về.