15 January 2008

Chùa tháp Phổ-minh và đền thờ các vua Trần ở Nam Định

Trong chuyến công tác vừa rồi, tôi có ghé thăm điểm du lịch  này của Nam Định. Đó là Chùa tháp Phổ-minh và đền thờ các vua Trần, đền thờ Hưng-Đạo vương, cụm di tích lịch sử và tụ điểm du lịch ở cạnh nhau, cách thành phố Nam-định khoảng 20 km về hướng Bắc . Tại sân ngoài cổng chùa có một cây đa cổ.


Qua lần cổng thứ nhất tới cái hồ sen khá rộng và đẹp. Đi vòng qua bờ phải hồ tới đền thờ đức thánh Trần, vòng qua trái hồ là đền thờ 14 ông vua thời Trần và 2 ông tướng nhà Trần.


 
Bàn thờ các vua nhà Trần


Bàn thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo

Trần Quốc Tuấn (1228 - 1300) là anh hùng dân tộc, nhà văn hóa vĩ đại trong lịch sử Việt Nam. Làm tướng, ông biết dẹp bỏ "thù nhà" dốc lòng báo đền "nợ nước" góp công lớn ba lần đánh bại quân Nguyên. Ông còn là tác giả của hai bộ binh thư và đặc biệt bài "Hịch tướng sĩ" nổi tiếng còn lưu truyền đến ngày nay.Chùa Tháp Phổ-minh là một khu di tích khá rộng và đẹp. Tháp Phổ-minh hiện được các nhà sản xuất tranh sơn mài, các họa sĩ dùng làm cảnh tiêu biểu cho di tích lịch sử, văn hóa Việt-Nam.