15 December 2008

Em ơi, Hà Nội rét!

Chiều cuối năm, tôi lượn 1 vòng Hà nội và nhặt được mấy cái ảnh xuân này quanh hồ Gươm. Trời âm u và rét mướt nên ảnh không được sáng sủa lắm. Gửi lên blog tặng cho những người Hà nội tha hương đang nhớ về Tết Hà nội.